Atslēgvārdi
Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola. Kora klase. Kokles spēle. Akordeona
spēle. Pūšaminstrumentu spēle. Stīgu instrumentu spēle. Klavierspēle.
Mūzikas skola Madonā. Vokālā mūzika. Organizē J. Norviļa starptautisko
pianistu konkursu.